Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Χαϊδαρίου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΣΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5054704 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5054704
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός
23.808 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
12 - Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
5054704_ΤΡΟΠ_6ΩΚ97Λ7-Ω38 (423.85 KB) 423.85 KB