Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β')» με Κωδικό ΟΠΣ 5003920 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5003920
Δικαιούχος
Εταιρικά Σχήματα
Προϋπολογισμός
53.722.971 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
.ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
14 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ταμείο Συνοχής
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
5003920_ΤΡΟΠ_ΨΩΞ57Λ7-Ζ05.pdf (382.59 KB) 382.59 KB