Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5010606 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
5010606
Δικαιούχος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός
1.743.820 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
02 - Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
5010606_ΑΡΧ_ΨΙΚΥ7Λ7-44Α.pdf (333.3 KB) 333.3 KB