Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» με Κωδικό ΟΠΣ 4588 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
4588
Δικαιούχος
Εταιρικά Σχήματα
Προϋπολογισμός
129.593.283 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
.ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Πρόγραμμα
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας
03 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Απόφαση Ένταξης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Απόφαση Ένταξης για τις πρώτες 4.600 αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 130 εκ. ευρώ.

Η Απόφαση Ένταξης βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες:

1. της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (www.pepattikis.gr)

2. της ΕΛΑΝΕΤ  (https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/)

3. του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr

4. στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr/

5. καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : ΩΥΑ27Λ7-ΨΙΓ


e-mail Δράσης για επικοινωνία:  [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 0166 100


Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή την πρώτη απόφαση ένταξης θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Στο μήνυμα θα περιλαμβάνονται πληροφορίες για την αξιολόγηση και τις λεπτομέρειες ένταξης του αιτήματός τους καθώς και  για τη δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των αποτελεσμάτων.

Τονίζεται ότι πρόκειται για την πρώτη απόφαση ένταξης, καθώς από τη πρόσκληση της δράσης προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης τμηματικών αποφάσεων ένταξης, προκειμένου να επιταχυνθούν κατά το δυνατό οι διαδικασίες εντάξεων και καταβολών της ενίσχυσης. Η διαδικασία της αξιολόγησης συνεχίζεται και με τροποποίηση της παρούσας απόφασης θα ενταχθούν και οι υπόλοιπες αιτήσεις που αξιολογούνται θετικά μέχρις εξάντλησης του διατιθέμενου προϋπολογισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στη δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική», υποβλήθηκαν 42.254 αιτήματα με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό περίπου 1,2 δις ευρώ.

Με εκτίμηση,

ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΝΤΑΞΗΣ_ΑΠ_1474_17052021_ΑΔΑ_ΩΥΑ27Λ7-ΨΙΓ (3.63 MB) 3.63 MB